مسابقات شطرنج

در این بخش اطلاعات و فراخوان های مربوط به مسابقات معتبر شطرنج درج و اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین نقد و بررسی بازی ها مهم انجام شده هم در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت .