اخبار شطرنج

در این بخش اخبار مربوط به شطرنج و شطرنج بازان دنیا به اطلاع میرسد.

لازم به ذکر است مطالب مربوط به مسابقات شطرنج در بخش ” مسابقات ” درج خواهد شد.