مقام ها و دستاورد ها

مقام ها و دستاورد ها:

1. کسب مقام سوم مشترک نوجوانان جهان ( رده های سنی 10 سال ) – اسپانیا 1998
2. قهرمان نوجوانان آسیا ( رده های سنی زیر 12 سال ) – هند 1999
3. قهرمان نوجوانان آسیا ( رده های سنی زیر 12 سال ) – تهران 2000
4. قهرمان نوجوانان جهان ( رده های سنی زیر 12 سال ) – اسپانیا 2000
5. قهرمان نوجوانان آسیا ( رده های سنی زیر 14 سال ) – تهران 2002
6. مقام سوم نوجوانان جهان( رده های سنی زیر 14 سال ) – یونان 2002
7. کسب عنوان استاد بین المللی بانوان در المپیاد جهانی اسلونی سال 2002
8. مقام اول مسابقات آزاد بین المللی باکو در سال 2003
9. قهرمان نوجوانان آسیا ( رده های سنی زیر 16 سال ) – تهران 2004
10. سه دوره نائب قهرمان بانوام کشور در سالهای 1378 ، 1380 ، 1383
11. کسب مقام مشترک سوم ( رده های سنی زیر 16 سال ) – یونان 2004
12. کسب مدال طلا مسابقات زون غرب آسیا – بحرین 2006
13. کسب مدال برنز تیمی بازی های آسیایی دوحه – قطر 2006
14. نائب قهرمان نوجوانان آسیا ( رده های سنی زیر 18 سال ) – قرقیزستان 2006
15. کسب عنوان استاد بزرگی بانوان جهان در المپیاد جهانی شطرنج – آلمان 2008
16. کسب مدال برنز انفرادی مسابقات تیمی آسیا – هندوستان 2008
17. کسب مدال برنز تیمی دونفره اولین دوره بازی های المپیک فکری جهان – پکن 2008
18. کسب جواز حضور در مسابقات جام جهانی – روسیه 2008
19. کسب مدال برنز تیمی مسابقات تیمی آسیا – هندوستان 2008
20. کسب مدال برنز تیمی بازیهای داخل سالن آسیا – وستنام 2009
21. کسب مدال نقره انفرادی میز یک تیمی آسیا – هندوستان 2010
22. کسب مدال برنز تیمی مسابقات تیمی آسیا -هندوستان 2010
23. قهرمان آسیا و کسب مدال طلا در مسابقات آسیایی بانوان – فیلیپین 2010
24. کسب جواز حضور در مسابقات قهرمانی بانوان جهان 2012
25. هفت بار قهرمان بانوان ایران ( رکورد دار )
26. نائب قهرمان بانوان آسیا – امارات 2014
27. مقام سوم قهرمانی بانوان آسیا در بخش برق آسا – ازبکستان 2016
28. چهار سال عضو تیم هامبورگ آلمان در بوندسلیگا (معتبرترین لیگ شطرنج جهان) و کسب مقام سوم به همراه این تیم در سال 2016